Efter avslöjandena om att Cecilia Malmström samarbetat med USA för att försämra europeiska medborgares intressen, bestämde sig Dataskydd.NET för att ta reda på mer.

I två separata "access to document requests" försöker vi ta reda på om Sveriges kommissionär har samma principfasta hållning till offentlighetsprincipen som svenska regeringen säger sig ha. Vi har dels efterfrågat all korrespondens mellan kommissionären eller hennes kabinett och anställda hos USA:s regering angående dataskyddspaketet under perioden november 2011 och februari 2012. Vi har också efterfrågat en lista på alla möten mellan dessa aktörer som ägde rum under samma tidsperiod.

Våra specifika förfrågningar är:

I am looking for all correspondence undertaken by Commissioner Cecilia Malmström and her cabinet with US government officials regarding the data protection regulation and/or directive and/or communication which was presented by the Commission in January 2012. I am looking for such correspondence as occurred between the beginning of November 2011 until the end of February 2012.

samt

I am looking for a list of all the meetings undertaken by Commissioner Cecilia Malmström and her cabinet with US government officials regarding the data protection regulation and/or directive and/or communication which was presented by the Commission in January 2012. I am looking for such correspondence as occurred between the beginning of November 2011 until the end of February 2012.

Den 12 oktober 2014 mottog vi följande svar från kommissionen:

Dear Sir or Madam,

Your request for access to documents has been registered. This message is an
acknowledgement of receipt.
In accordance with Regulation 1049/2001 regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents, you will receive a reply within 15
working days (03/11/2014).

Yours faithfully,

European Commission
Secretariat-General
Transparency (SG.B.4)

Kommissionen ifrågasatte först att förfrågningarna skulle behandlas separat. När vi frågade om detta innebär att korrespondens och möten är samma sak när man frågor om information från kommissionen ändrade sig kommissionen och beslöt att istället hantera förfrågningarna separat. Detta är viktigt för senare frågningar om information från kommissionen. Om man inte specifikt frågar om både möten och/eller korrespondens och/eller båda, kan kommissionen välja att tolka förfrågan snävt.

Nu har kommissionen svarat på förfrågningarna! Oförklarligt nog verkar det inte finnas någon som helst skriftlig dokumentation på interaktioner mellan DG Home och USA-anknutna tjänstemän. De specifika svaren finns här och här.