Det här filmklippet är hämtat härifrån ursprungligen. Eftersom inlägget redan är undertextat på svenska har vi inte lagt till egna undertexter. Dataskydd.net delar inte bedömningen att SVT har tabbat sig, så som hävdas i klippets första 2 sekunder. Istället bör sändningarna ses som två relevanta inlägg i en större debatt om användares handlingsutrymme på nätet.

Dataskydd.net delar inte heller Datainspektionens uppfattning om att man behöver åtgärda anonymitet för att göra sig av med näthat. Vi tror att det är viktigt att vi kan utveckla oss själva som individer privat, och att vi har rätt att vid behov dölja vår identitet för omvärlden, inklusive sådana kommersiella aktörer som hanterar plattformar för kommunikation.

Många av informationssamhällets konflikter handlar om skiljelinjerna mellan olika aktörers intressen i infrastrukturella frågor. Hur hanterar vi infrastrukturella utmaningar, vem ska ges vilket ansvar att utöva vilken makt över de infrastrukturer vi måste använda gemensamt för att över huvud taget bygga en social eller ekonomisk samvaro? Möjligheten att vara anonym, eller i alla fall inte bättre identifierbar än vad som är strikt nödvändigt, bör vara en viktig del av alla sådana infrastrukturer och en bra dataskyddsförordningen är ett steg i den riktningen (anonymitet och dataminimering).