Under 2016 har en stor del av Dataskydd.net:s verksamhet orienterats runt att hitta billiga, snabba sätt att få en dataskyddande webbplats. En viktig del av det projektet har varit framställandet av Webbkoll - ett testverktyg som dels tar reda på hur bra dataskyddet är på en webbplats, och dels ger tips på hur man åtgärder problemen som testverktyget hittar.

Förutom Webbkoll gör vi också regelbundna kommunundersökningar, som mäter hur bra svenska kommuner är på att införa dataskyddande åtgärder på sina webbplatser. Vi har en artikel publicerad i en vetenskaplig tidskrift om Webbkoll och kommunundersökningarna och pratar också med kommuner och andra om vårt arbetet att fixa lätt, billigt och snabbt dataskydd.

Projektet finansierades av Internetfonden.