Bli medlem

Bli medlem

Dataskydd.net är en allmännyttig, ideell förening öppen för alla som delar föreningens mål och godkänner stadgarna. Medlemskap ger tillgång till vår interna diskussionsplattform och rösträtt på årsmöten.

För att bli medlem i Dataskydd.net:

  1. Sätt in medlemsavgiften (200:-/år; medlemskapet gäller i tolv månader från inbetalningsdagen) på något av följande vis:

    • Bankkonto: 5203 10 577 15 (SEB; IBAN: SE2150000000052031057715, BIC: ESSESESS)
    • Bankgiro: 5074-0729
  2. …och ange e-postadress som referens! Namn behövs inte; ange bara e-postadress, alternativt något annat unikt (t.ex. en slumpmässig sträng av tecken) som du senare kan uppge för att vi ska kunna knyta ihop dig med betalningen. OBS: Vid betalning till vårt bankgirokonto får vi per automatik uppgifter om avsändarens namn och adress. Gör en vanlig bankkontoöverföring om du vill vara mer anonym.

  3. Mejla oss helst på medlem@dataskydd.net (eller kontakta oss på annat vis) och berätta att du betalat. (Det är främst för att vi ska kunna hantera inbetalningen så snabbt som möjligt.)

Överskjutande belopp och anonyma insättningar betraktas som fria och välvilliga donationer.

Medlemskapet sträcker sig i tolv månader från inbetalningsdagen.