Korsordsbild utan ledtrådar. Ledtrådar finns i remissyttrandet.