Det är alltid besvärande när myndigheter applicerar dubbla standarder. Man kan inte å ena sidan har datalagring för alla människor i hela Sverige, och samtidigt ta bort miljontals mejl från myndigheter för att någon bryr sig om att utreda korruption, nepotism och jäv. Därför har Dataskydd.NET gjort en JO-anmälan.

Försäkringskassan har skickat in ett svar till JO, som Dataskydd.NET kan svara på innan 23 januari (det vill säga nästa vecka). Det svaret finns inscannat i fyra delar: del 1, del 2, del 3, del 4. Dataskydd.NET tittar just nu på tilläggsyttranden Dataskydd.NET vill göra (2015-01-14).

Dataskydd.NET har skickat ett svar till Justitieombudsmannen på Försäkringskassans yttrande (2015-01-23).