Kommunundersökningen

Kommunundersökningen

Dataskydd.net har sedan 2016 gjort undersökningar som mäter hur bra svenska kommuner är på att införa dataskyddande åtgärder på sina webbplatser.

Vi arbetar under 2019 med att ta fram en ny version av testverktyget.