Allmänt om förordningen

Den nuvarande lagstiftningen i Sverige och EU:

Privatlivsforskning i Europa: