Piratpartiets ledamöter i Europaparlamentet har vänligt grävt i sina inboxar för att leta fram de lobbydokument som rör Dataskyddsförordningen och som mottagits under arbetet med förordningen i de olika utskotten. Här kommer hela listan kategoriserad efter företagets ursprungsland, samt företagssamarbeten (dvs där samarbetet inkluderar många företag från eventuellt många olika länder).

Företagsassociationer

BUSINESSEUROPE, ställningstagandepapper, inkommet i mitten av oktober 2012.

American Bar Association_at_comments_eu_privacy.authcheckdam
Confederation of German Employers' Associations Uttalande. BDA_Position Data Protection_Final
Eurofinas 2, samarbetsorganisation för konsumentkreditföretag, inkommit mitten av december 2012.
Federation of European Academies of Medicines 1, inkommet i mitten av december 2012. Är också uppbackat av European Medical Research Councils (EMRC), the European Genetic Alliances' Network (EGAN), the European Federation of Pharmaceuticals Industries and Associations (EFPIA), the UK Wellcome Trust, the Association of Medical Research Councils (AMRC) samt NHS European Office.
Federation of European Academies of Medicines 2, inkommet mitten av december 2012. Allmänt uttalande.
Federation of European Academies of Medicines 3, inkommet mitten av december 2012. Ändringsyrkanden.
Insurance Europe 1, försäkringsgivare mot slutkonsumenter, inkommet början av september 2012.
Insurance Europe 2, försäkringsgivare mot slutkonsumenter, inkommet slutet av december 2012. Kommentarer på ITRE:s yttrande.
Insurance Europe 3, försäkringsgivare mot slutkonsumenter, inkommit i slutet av december 2012. Ändringsyrkanden.
Insurance Europe 4, ställninsgtagandepapper. Oktober 2012.
Insurance Europe 5, andra ändringsyrkandepappret, inkommet i början av november 2012.
Insurance Europe 6, första ändringsyrkandepappret, inkommet i november 2012.
Leaseurope, biluthyrare i Europa, inkommet mitten av december 2012.
Association of Consumer Credit Information Suppliers(ACCIS), allmänt ställningstagande, inkommet i mitten av december 2013.
Association of Consumer Credit Information Suppliers(ACCIS), ändringsyrkanden, inkommet i mitten av december 2013.
ACCIS_Position Paper on Proposed Data Protection Regulation May 2012
Franska bankfederationen, allmänt ställningstagande, inkommet i oktober 2012.
Franska bankfederationen, ändringsyrkanden, inkommet i oktober 2012.

Agoria_Stellungnahme zu Delegated Acts_02102012 Agoria är en Belgisk organisation för teknologi industrin.
AmCham EU, DIGITALEUROPE, European-American Business Council, Software and Information Industry Association, United States Council for International Business 2, inkommet mitten av oktober 2012. Allmänt uttalande.
AmCham EU_Position Paper on Data Protection 20120711
DigitalEurope 1, inkommet i mars 2012. Allmänna kommentarer.
DigitalEurope 2, inkommet mitten av november 2012. Ändringsyrkanden.
European Small Business Alliance and Association for Competetive Technology 1, ändringsyrkanden, inkommet i januari 2013.
European Small Business Alliance and Association for Competetive Technology 2, ställningstaganden, inkommet i januari 2013.
GSMA/ETNO, stora telekombolag och mobiltelefonföretagen, sammanfattning av ställningstaganden, inkommet i mitten av oktober 2012.
GSMA/ETNO mfl, stora telekombolag och mobiltelefonföretagen, inför den kommande omröstningen i LIBE utskottet, inkommit i oktober 2013.

BITKOM, röstningsrekommendationer IMCO, januari 2013.
BITKOM,, röstningsrekommendationer ITRE, februari 2013.

EDIMA, Röstningsrekommendationer ITRE, Februari 2013
EDIMA, Röstningsrekommendationer, februari 2013

International confederation for printing and allied industries, röstningsrekommendationer JURI, inkommet i mitten av januari 2013.
EuroCommerce, ställningstagandepapper, inkommet i slutet av september 2012.

European Banking Federation, inkommet i mitten av november 2012. Se också detta e-brev skickat i mitten av november 2012.
EuroISPA, samarbetsorganisation för webbhotell och internetoperatörer i EU, inkommet i slutet av december 2012.
European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises, inkommet i slutet av november 2012.

European Magazine Media Association och European Newspapers Publisher’s Association, inkommet två gånger under 2012: i början och mitten av november. Kort yttrande.
European Magazine Media Association och European Newspapers Publisher’s Association 2, inkommet två gånger under 2012: i början och mitten av november. Långt yttrande.
European Magazine Media Association och European Newspapers Publisher’s Association 3, omröstningsrekommendationer för IMCO, inkommet i januari 2013.
EUROCAT, European network of population-based registries for the epidemiologic surveillance of congenital anomalies. inkommet i slutet av december 2012.
Confederation of Employers and Industries of Spain, ställningstagandepapper, inkommet i mitten av oktober 2012.

COCIR, the Coordination Committee for the Medical Imaging, Electromedical Equipment and eHealth Industry 1. Inkommet i början av november 2012. Allmänt yttrande.
COCIR, the Coordination Committee for the Medical Imaging, Electromedical Equipment and eHealth Industry 2. Inkommet i början av november 2012. Detaljerat yttrande.
COCIR, the Coordination Committee for the Medical Imaging, Electromedical Equipment and eHealth Industry 2. Inkommet i början av november 2012. Ändringsyrkanden till MEPar.
FEPE European Envelope Manufacturers Association, röstningsrekommendationer JURI, inkommet i januari 2013.
FEDIL, Luxembourgs affärsfederation, ställningstagandepapper, inkommet tillsammans med eBay-ställningstagandepapper i juli 2012.
Healthcare Coalition  joint statement och ändingsförslag.

European Association of Search and Database Publishing 1, inkommet i mitten av januari 2013.
European Association of Search and Database Publishing 2, inkommet i mitten av oktober 2012.
Tyska återförsäljarorganisationen HDE, inkommet i mitten av oktober 2012.
Tyska direktreklamsfederationen ZAW, ställningstagandepapper om dataskyddsförordningen, inkommet i slutet av oktober 2012.
Svenska resebyråföreningen, personligt brev till IMCO-ledamöter, inkommet i januari 2013.
Svenska resebyråföreningen, personligt brev till JURI-ledamöter, inkommet i januari 2013.

Bundesrechtsanwaltskammer (The German Federal Bar) 1, inkommet i juni 2012.
Bundesrechtsanwaltskammer (The German Federal Bar) 2, inkommet i november 2012.

Konsumenter/medborgare

BEUC 1, europeiska konsumentorganisationernas samarbetsorganisation. Inkommet slutet av augusti 2012.
BEUC 2, europeiska konsumentorganisationernas samarbetsorganisation. Särskild analys av administrativa bördor. Inkommet i december 2013.
EDRi, europeisk samarbetsorganisation för digital rättigheter. Om IMCO-yttrandet. inkommet i slutet av oktober 2012.
EDRi, europeisk samarbetsorganisation för digital rättigheter. Om JURI-yttrandet. inkommet i början av november 2012.

Enskilda företag

Europeiska företag

Telefónica 1, spanskt telekombolag. Inkommet i mitten av december 2012. Ändringsyrkanden.
Telefónica 2, särskilda AMs för "molnet". inkommet i mitten av december 2012.
Telefónica 3, allmänt yttrande om ITRE:s arbete. Inkommet i mitten av december 2012.
British Telecom, brittiskt telekombolag. Inkommit i början av december 2012. Ändringsyrkanden.
Nokia 1, finsk hårdvarutillverkare. Inkommet slutet av november 2012. Allmänt ställningstagande.
Nokia 2, Ändringsyrkanden. Inkommet i november 2012.
Nokia 3. Personligt brev till Amelia Andersdotter om ansvarsutkrävandeprincipen. Inkommet i november 2012.
Nokia 4. Personligt brev till Christian Engström om ansvarsutkrävandeprincipen. Inkommet i november 2012.

Amerikanska företag

Opower 1, amerikanskt smartmätarbolag, inkommet mitten av oktober 2012. (ställningstaganden om förordningen)
Opower 2, amerikanskt smartmätarbolag, inkommet mitten av oktober 2012. (informativt papper om hur Opower ska rädda världen)
Opower 3, amerikanskt smartmätarbolag, inkommet mitten av oktober 2012. (informativt papper om Opower som företag)
eBay 1, amerikanske nätplattform för e-handel, inkommet mitten av december 2012.
eBay 2, omröstningsrekommendationer IMCO, januari 2013.
eBay 3/FEDIL, Luxembourgs affärsfederation, ställningstagandepapper, inkommet tillsammans med eBay-ställningstagandepapper i juli 2012.
eBay 4, ställninsgtagande om JURI-yttrandet, inkommet i slutet av november 2012.
AMAZON, inkommet slutet av november 2012. Ändringsyrkanden.

Facebook, röstningsrekommendationer för IMCO, januari 2013.

Myndigheter

Svenska regeringen, icke-papper, inkommet i oktober 2012.