· Redaktionen

Utskottet för konsumentskydd slaktar dataskydd i EU

Den 25 september lade Europaparlamentets utskott för frågor som rör den inre marknaden och konsument sitt första utkast till yttrande om dataskyddsförordningen. Man kan läsa en analys av utskottets förslag hos den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter, EDRi.

I det första utkastet slaktar utskottet tillstånd och samtycke. Dels omdefinierar man samtycke och tillstånd från medborgare, så att det inte kräver att medborgaren faktiskt vet vad den...