· Redaktionen

Parlamentets juridiska utskott förslår försvagning av dataskyddet

Parlamentets utskott för juridiska frågor, där Christian Engström från Piratpartiet finns representerad, lade sitt första förslag till yttrande på dataskyddsförordningen den 18 oktober 2012. Man kan läsa kommentarer till yttrandet från den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter, EDRi.

Yttrandet skapar breda och allmänna undantag, framför allt genom att utöka omfattningen av undantaget för berättigat intresse. Det tar också bort rätten för...