· Nils Agnesson

Annonsnätverken bekämpar vi med bra webbläsare

Firefox gick för en vecka ut med att de kommer att ändra som standard hur användarna spåras av hemsidor och annonsnätverk. Läs om det här: http://blog.mozilla.org/privacy/2013/02/25/firefox-getting-smarter-about-third-party-cookies/
Detta är givetvis jättebra. Men nu har annonsnätverketn reagerat och uttalar sig så här:

– Om Mozilla genomför sina planer påverkar förändringen alla internetanvändare negativt. Vi kommer alla att förlora vår frihet att själva välja hur vi vill uppleva internet, säger Randall Rothenberg, vd på Interactive Advertising Bureau, enligt IDG News.

Vi på dataskydd.net vill givetvis uppleva ett så fritt och icke...

· Nils Agnesson

Debattartikel om insamling av uppgifter via appar

Två jurister från Advokatfirman Lindahl skriver på CIO Sweden om appar och insamling av uppgifter. Europas dataskyddsmyndigheter, genom den så kallade artikel 29-gruppen, har nämligen skrivit ett utlåtande om hur de ser på insamling av personlig information via appar: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2013/wp202_en.pdf

Debattartikeln går att hitta här: http://cio.idg.se/2.1782/1.498533/debatt--nya-regler-for-dataskydd--se-over-era-appar

· Nils Agnesson

Avidentifiering - pass upp

Många företag vill behålla sina möjligheter att kunna förfölja oss på Internet. Vilka hemsidor besöker vi, vilka reklamer lockar flest kunder, hur kan vi tjäna pengar på ditt beteende över internet? Detta anses vara av sådan vikt att EU-kommissionen har börjat titta på alternativ av individspårningen utav dig.

Avidentifiering, eller pseudonymisering, påstås nu vara en sådan lösning. Kanske. I korthet betyder det att datan som sparas om dig sparas under ett påhittat namn. Istället för ditt namn Klara Nilsson, heter du nu Person123. Men kopplingen tillbaka, från Person123 finns kvar, någonstans.

Det här är inte en bra väg att gå. Även om "Kodnyckel", databasen som kopplar ihop Person123 med Klara Nilsson så vet vi att varje databas läcker. Varenda en.

Vi vill inte se...