· Nils Agnesson

Lobbyorganisationen påminner varför LIBE ska rösta för ett starkare dataskydd

EU-parlamentets utskott för Medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) röstar den 29 maj 2013 om dataskydd. LIBE är huvudutskottet och således det viktigaste utskottet för denna fråga.

Lobbyorganisationen BEUC, The European Consumer Organisation står på vår sidan och har publicerat en uppdaterad version av sina krav för ledamöterna i LIBE. Förhoppningsvis läser någon ledamot i LIBE och ändrar sin åsikt i frågan....

· Nils Agnesson

Amelia mfl replikerar på DN Debatt om dataskydd

Den 12 april 2013 skrev tre journalister om att den nya EU-dataskyddslagen (i Sverige heter den PUL) hotar svenska grundlagar. Hela artiklen finns här http://www.dn.se/debatt/eus-nya-datalag-oforenlig-med-svenska-grundlagar
Enligt deras tolkning av det nya förslaget till förordningen om dataskydd så innebär denna förordning följande:

  • Svenska Datainspektionen och domstolar avgör vad som är "journalistisk", "konstnärlig" och "litterära" verk. När det är sådan typ av verk är det ok att publicera personuppgifter. Enligt journalisterna måste sådana
  • ...
· Nils Agnesson

Akademiska världen ger sin syn

Som motvikt till industrins lobby mot ett försvagat dataskydd har 100 ledande personer inom den akademiska världen skrivit under gemensam deklaration för att bemöta industrin. Du kan läsa den här  http://dataprotectioneu.eu/

Artikeln har bland annat publicerats på http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-02/stellungnahme-datenschutz-professoren

Från Sverige skriver följande två person under

  1. Sonja Buchegger, KTH Royal Institute of Technology, School of Computer Science and Communication, Stockholm, Sweden
  2. Simone Fischer-Hübner, Karlstad
  3. ...