· Nils Agnesson

EU-parlamentarikern Seán Kelly vinner pris (av företagslobbyn)

Seán Kelly är en parlamentarikeri gruppen EPP från Irland. Han är ansvarig i industriutskottet för att ta fram utskottets yttrande (vad detta utskott rekommenderar huvudutskottet att ta för beslut) i frågan om dataskyddsförordningen. Har är därmed en nyckelperson för att få ett starkt och bra dataskydd.

Tyvärr är han mer eller mindre köpt av industrin. Hans ändringsförslag kommer direkt från den ledande reklamlobbyorganisationen IAB, den svenska organisationen går att läsa om på http://www.iabsverige.se/.

Som tack för all copy/paste har MEP Kelly nu blivit...

· Nils Agnesson

Lobbyorganisationen "The European Privacy Association" busted

Idag måste alla lobbyorganisationer registreras och följa ett antal regelverk. Man måste bland annat uppge för vem man arbetar för att vi medborgare ska få ett mer transparent EU-maskineri. Nu startas en utredning mot organisationen The European Privacy Association för att ha dolt för vem man har arbetat för.

Dataskyddsförordningen har varit ett av de mest lobbade politiska förslagen någonsin i parlamentet.

· Nils Agnesson

Svd Opinion: Liberaler försöker inte ens värna integriteten

Igår tog SvD opinion in en debattartikel av Amelia Andersdotter, läs den här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/liberaler-forsoker-inte-ens-varna-integriteten_8202272.svd
Personuppgiftslagarna är viktigare nu än någonsin tidigare. Idag är många offentliga verksamheter överlagda på privata företag. Det gäller inte minst informationshantering som nästan uteslutande drivs av den privata sektorn. Därför behöver vi en stark lag som inkluderar den privata sektorn, och säkerställer våra rättigheter även där.