· Nils Agnesson

Dags att slopa Safe Harbor agreement?

Inom EU gäller idag dataskyddsdirektivet från 1995 som alla länder måste följa genom bland annat egen lagstiftning. I Sverige har vi den svenska Personuppgiftslagen.

Då Internet är globalt har EU ingått ett avtal med USA så att vår data, som skyddas av våra lagar, ändå kan lagras av amerikanska företag i andra länder. Molnet, ni vet... Detta avtal kallas Safe harbor agreemnt, läs mer om det här http://en.wikipedia.org/wiki/International_Safe_Harbor_Privacy_Principles och det faktiska beslutet här http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520:SV:...

· Nils Agnesson

Omröstning i huvudutskottet

I måndags röstade LIBE-utskottet om dataskyddsförordningen. Samtidigt som utskottet lyckades att förbättra förordningen på vissa punkter, är det fortfarande hål i skallen vad gäller undantag.

Kommissionens förslag om att kunna bötfälla företag som inte följer dataskyddet är kvar trots massiv lobbying, det är jättebra. Idag kan Datainspektionen enbart skicka ett argt brev, med det nya förslag kan man bötfälla företag upp till 900 miljoner kronor eller 5% av företagets omsättning.

Andra delar som är kvar är rätten att få bli raderad. Du ska alltså kunna vända dig till Facebook och få dina uppgifter faktistk raderade, inte enbart "deaktiverade" eller otillgängliga för dig men tillgängliga för facebook. Det är också bra.

Man förbättrade även kommissionens förslag...