· Nils Agnesson

EU-kommissionen försöker att förbättra sin dataskydds-image

Kommissionen gick igår ut med att de ska ta ett större grepp dataskyddsfrågan. Hur kan man göra "Safe Harbour" mer safe, utvärdering av utbytet av passagerardata (PNR) och pengartransaktioner (SWIFT) med mera.

Att parlamentet har beslutat att de vill avsluta överföringen av data om pengatransaktioner bryr sig kommissionen inte om.

Kom igen kommissionen, är ni inte bättre än så här?

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/131127_en.htm

· Nils Agnesson

Tyskland vill ha med datakydd i handelsavtalet mellan EU och USA

Ett handelsavtal mellan USA och EU håller sedan tidigare i år på att tas fram mellan Vita Huset och EU-kommissionen. Tanken är att handelsavtalet ska öka handeln mellan USA och EU genom att ha samma regler.

Ett exempel skulle kunna vara att innehållsförteckningen för mat ska se likadan ut i USA och EU, eller att det ska räcka med att en medicin är godkänd i EU för att den ska accepteras i USA.

Ett område som inte tidigare har tagits upp är dataskydd, något som nu Tyskland försöker pressa eu-kommissionen att göra. Speciellt önskar man regler om industrispionage.

Dataskyddet i USA ser väldigt olikt ut jämfört med det som finns i Europa. Rätten till ett privatliv ses i EU som en grundläggande rättighet, medan man i USA ser det som en fråga om konsumentmakt; Om du...

· Nils Agnesson

Länktips – CS: Davids kamp mot Facebook

Computer Sweden skriver idag om http://europe-v-facebook.org/EN/en.html där en grupp människor har gått till den Irländska dataskyddsmyndigheten och domstol för att få ut de uppgifter som varje europé enligt dataskyddsdirektivet från 1995 har rätt till.

Att den irländska dataskyddsmyndigheten har så få resurser, och att den irländska motsvarigheten till personuppgiftslag är å pass dålig är en stor anledning till varför man utarbetar en ny förordning idag på EU-nivå. En förordning kommer att gälla i samtliga EU-länder från samma tidpunkt.