· Redaktionen

RT: Dyrare biljetter på flyget om mamma är sjuk?

Russia Today har ett inslag om dataföretagens insamling av personuppgifter för profilering och diskriminering av konsumenter. Tankeexemplet är en resenär som behöver köpa biljetter hem till sin sjuka mamma och därför ges ett högre pris än resenärer utan sjuka mammor: algoritmerna som dataföretagen använder förutsätter att man är mindre priskänslig (mindre "snål") om man har ett akut och personligt behov av att genomföra köpet.

Dataskyddsförordningen är skriven med profilering och diskriminering av privatpersoner i åtanke. Kommissionen och parlamentet har ägnat mycket tid åt att diskutera och debattera hur privatpersonernas intressen ska tillgodoses. Sveriges regeringen har däremot...