· Amelia Andersdotter

Förhandsutlåtande om datalagring från EU-domstolen

Idag släppte EU-domstolen ett förhandsutlåtande om datalagring. Frågorna skickades till EU-domstolen av Kammarrätten i Stockholm på uppmaning av Post- och telestyrelsen och Tele2, då Tele2 ifrågasatt Post- och telestyrelsens bedömning att den svenska datalagringslagen fortfarande var giltig efter EU-domstolens tidigare avgörande i frågan 8 april 2014.

Ett förhandsutlåtande är inget domslut, och är inte bindande för varken domstolen eller medlemsländerna. Det är en indikation på hur domstolen kan komma att resonera, och ofta är förhandsutlåtanden tydligare än de slutgiltiga domsluten (som alltid kompromissas fram mellan domstolens fulla uppsättning domare).

Vissa av poängerna från förhandsutlåtandet är dock viktiga för den svenska situationen:

Punkt 122:...

· Amelia Andersdotter

Begäran om prövning i Högsta förvaltningsdomstolen

Lund 2016-06-27 Högsta
förvaltningsdomstolen

KLAGANDE

Amelia Andersdotter

Eningbölevägen 44

74961 Örsundsbro

Tel.nr.: 0764266862

Pers.nr.: MASKAT (uppgiften finns dock att köpa från ett antal av staten försedda hemsidor för den som är så benägen)

SAKEN

Överklagande vill att Kammarrätten i Stockholm, avdelning 03:s avgörande
i mål nr 1599-16 av den 20 juni 2016 punkt 2 ska hävas.

YRKANDE

Att polismyndigheten lämnar ut de berörda handlingarna.

GRUNDER

Rikspolischefen har av bekvämlighetsskäl använt sig av en
resebokningstjänst på internet. Resebokningstjänsten har överlämnat
uppgifter om rikspolischefens sökningar efter resor till ett
internationellt reklamföretag...

· Amelia Andersdotter

Överklagan av polisens kakutlämning 29 februari 2016

-------- Forwarded Message --------
Subject: Överklagan av beslut i ärenden A259.959/2015 och A454.411/2015
Date: Mon, 29 Feb 2016 07:49:31 +0100
From: Amelia Andersdotter <amelia.andersdotter@dataskydd.net>
Reply-To: amelia.andersdotter@dataskydd.net
Organization: Dataskydd.NET
To: registrator.kansli@polisen.se
CC: Registrator Kammarrätten i Stockholm - KST
<kammarrattenistockholm@dom.se>

Lund 2016-02-29 Kammarrätten i Stockholm

Amelia...

· Amelia Andersdotter

Dataskydd.net och DFRI lämnar in en skrivelse till utredningen om hemlig dataavläsning

Den 30 juni lämnade Dataskydd.net tillsammans med Föreningen för digitala fri- och rättigheter in en skrivelse till utredningen om hemlig dataavläsning.

Skrivelsen tar upp konsumenträttsliga aspekter av hemlig dataavläsning, och den oundvikliga kopplingen mellan brottsbekämpande myndigheters befogenheter och den informationsmiljö som konsumenter och enskilda befinner sig i. Problembilden för enskilda och konsumenter är huvudsakligen samma som i den samtidigt pågående utredningen om modernisering av regler för husrannsakan och beslag, där Dataskydd.net och DFRI redan tidigare gjort gemensam sak.

Vi gör en skillnad mellan teknisk säkerhet och juridisk säkerhet. Att ge polisen möjlighet att manipulera IT-system eller funktioner i IT-system utan ägarens tillåtelse är en...