Dataskydd.net är en partipolitiskt oberoende ideell förening vars syfte, fastslaget i våra stadgar, är att verka för informerade beslut om lagstiftning och teknologi i enlighet med de grundläggande rättigheterna till dataskydd och personlig integritet.

Med andra ord: vi kämpar för bättre skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, inklusive privatliv. Vi kartlägger EU:s dataskyddspaket, datalagring, och andra integritetskränkningar – samt hur politiken enkelt kan förändras för att hindra integritetskränkningar. Vi samlar skvaller från Bryssel, analyser av politiska dokument, tidsplaner, och aktiviteter som går att genomföra lokalt i Sverige.

Bli medlem

För att bli medlem i Dataskydd.net:

1. Sätt in medlemsavgiften (200:-/år) på något av följande vis:

  • Bankkonto: 5203 10 577 15 (SEB; IBAN: SE2150000000052031057715, BIC: ESSESESS)
  • Bankgiro: 5074-0729

2. ...och ange e-postadress som referens! (Inte namn - fältet är begränsat och vi behöver inte namn - skriv enbart e-postadressen och inget annat.) Alternativt något annat unikt du kan uppge så att vi senare kan knyta ihop dig med betalningen.

3. Mejla oss på medlem@dataskydd.net och berätta att du betalat. (Det är mest för säkerhets skull: banken hugger av inbetalningsmeddelanden som är längre än 25 tecken. Det händer att vi inte kan skicka välkomstmejl för att vi helt enkelt inte fått en komplett e-postadress att skicka till. Så mejla oss!)

Överskjutande belopp och anonyma insättningar betraktas som fria och välvilliga donationer. Medlemskapet sträcker sig i tolv månader från inbetalningsdagen. Medlemmar får tillgång till vår interna diskussionsplattform.

Info i korthet

Organisationsnummer: 802495-4797

Bankkonto: 5203 10 577 15

Bankgiro: 5074-0729

Ordförande: Amelia Andersdotter

Föreningens stadgar (PDF)

Konsekvensbedömning avseende dataskydd (PDF; senast ändrad 05.06.2017)

Historia

Dataskydd.net initierades av Amelia Andersdotter, dåvarande ledamot i Europaparlamentet, och Plux Stahre, webbdesigner från Norrköping, i december 2012. Under en längre tid underhölls Dataskydd.net av Amelia Andersdotters kontor i Sverige.

I oktober 2014 återupptogs kampanjen, med utökat fokus till allt som har med privatliv att göra: dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet, datalagringsdirektivet och svenska statens ansträngningar mot skydd av integritet och för kränkningar av integritet. I april 2015 blev Dataskydd.net formellt en ideell förening.

Kontaktpersoner

Allmän kontaktadress är info@dataskydd.net.

Amelia Andersdotter

Anders Jensen-Urstad