Dataskydd.net är en partipolitiskt oberoende ideell förening vars syfte, fastslaget i våra stadgar, är att verka för informerade beslut om lagstiftning och teknologi i enlighet med de grundläggande rättigheterna till dataskydd och personlig integritet.

Med andra ord: vi kämpar för bättre skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, inklusive privatliv. Vi kartlägger EU:s dataskyddspaket, datalagring, och andra integritetskränkningar – samt hur politiken enkelt kan förändras för att hindra integritetskränkningar. Vi samlar skvaller från Bryssel, analyser av politiska dokument, tidsplaner, och aktiviteter som går att genomföra lokalt i Sverige.

Bli medlem

För att bli medlem i Dataskydd.net, sätt in medlemsavgiften (200:-/år) på vårt bankgirokonto: 5074-0729. Ange e-postadress som referens (inte namn - fältet är begränsat och vi behöver inte namn); alternativt något annat unikt som du sedan skickar till medlem@dataskydd.net så att vi kan knyta ihop dig med betalningen. Överskjutande belopp och anonyma insättningar betraktas som fria och välvilliga donationer. Medlemskapet sträcker sig i tolv månader från inbetalningsdagen. Medlemmar får tillgång till vår interna diskussionsplattform.

Info i korthet

Organisationsnummer: 802495-4797

Bankgiro: 5074-0729 (donationer välkomnas!)

Ordförande: Amelia Andersdotter

Föreningens stadgar (PDF)

Historia

Dataskydd.net initierades av Amelia Andersdotter, dåvarande ledamot i Europaparlamentet, och Plux Stahre, webbdesigner från Norrköping, i december 2012. Under en längre tid underhölls Dataskydd.net av Amelia Andersdotters kontor i Sverige.

I oktober 2014 återupptogs kampanjen, med utökat fokus till allt som har med privatliv att göra: dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet, datalagringsdirektivet och svenska statens ansträngningar mot skydd av integritet och för kränkningar av integritet. I april 2015 blev Dataskydd.net formellt en ideell förening.

Kontaktpersoner

Allmän kontaktadress är info@dataskydd.net.

Amelia Andersdotter

Anders Jensen-Urstad