Dataskydd.net är en partipolitiskt oberoende ideell förening vars syfte, fastslaget i våra stadgar, är att verka för informerade beslut om lagstiftning och teknologi i enlighet med de grundläggande rättigheterna till dataskydd och personlig integritet.

Med andra ord: vi kämpar för bättre skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, inklusive privatliv. Vi kartlägger EU:s dataskyddspaket, datalagring, och andra integritetskränkningar – samt hur politiken enkelt kan förändras för att hindra integritetskränkningar. Vi samlar skvaller från Bryssel, analyser av politiska dokument, tidsplaner, och aktiviteter som går att genomföra lokalt i Sverige.

Bli medlem

För att bli medlem i Dataskydd.net:

1. Sätt in medlemsavgiften (200:-/år) på något av följande vis:

  • Bankkonto: 5203 10 577 15 (SEB; IBAN: SE2150000000052031057715, BIC: ESSESESS)
  • Bankgiro: 5074-0729

2. ...och ange e-postadress som referens! (Inte namn - fältet är begränsat och vi behöver inte namn - skriv enbart e-postadressen och inget annat.) Alternativt något annat unikt du kan uppge så att vi senare kan knyta ihop dig med betalningen.

3. Mejla oss på medlem@dataskydd.net (eller kontakta oss på annat vis) och berätta att du betalat. (Det är mest för säkerhets skull: bankgirot hugger av inbetalningsmeddelanden som är längre än 25 tecken, trots att banker ofta tillåter längre meddelanden. Det händer att vi inte kan skicka välkomstmejl för att vi helt enkelt inte fått en komplett e-postadress att skicka till. Så mejla oss (helst)!)

Överskjutande belopp och anonyma insättningar betraktas som fria och välvilliga donationer. Medlemskapet sträcker sig i tolv månader från inbetalningsdagen. Medlemmar får tillgång till vår interna diskussionsplattform.

Info i korthet

Organisationsnummer: 802495-4797

Bankkonto: 5203 10 577 15

Bankgiro: 5074-0729

Ordförande: Amelia Andersdotter

Föreningens stadgar (PDF)

Konsekvensbedömning avseende dataskydd (PDF; senast ändrad 05.06.2017)

Historia

Dataskydd.net initierades av Amelia Andersdotter, dåvarande ledamot i Europaparlamentet, och Plux Stahre, webbdesigner från Norrköping, i december 2012. Under en längre tid underhölls Dataskydd.net av Amelia Andersdotters kontor i Sverige.

I oktober 2014 återupptogs kampanjen, med utökat fokus till allt som har med privatliv att göra: dataskyddsförordningen, dataskyddsdirektivet, datalagringsdirektivet och svenska statens ansträngningar mot skydd av integritet och för kränkningar av integritet. I april 2015 blev Dataskydd.net formellt en ideell förening.

Kontaktpersoner

Allmän kontaktadress är info@dataskydd.net.

Amelia Andersdotter