Utöver dataöverföringsavtal med USA, finns i dagsläget ytterligare 11 dataöverföringsavtal som EU-kommissionen förhandlat med olika länder och regioner.1 Statusen och giltigheten för dessa avtal är mot bakgrund av
EU-domstolens beslut om det amerikanska Safe Harbor-avtalet i oktober 2015 osäker, men de kommer förmodligen antas vara giltiga fram tills dess att de blir överklagade i domstol.

I efterdyningarna av EU-domstolens beslut kring det amerikanska Safe Harbor-avtalet har giltigheten i andra avtal endast lyfts som akademisk fråga. Dessa avtal är av mycket lägre ekonomisk relevans för EU, och särskilt är de av lägre ekonomisk relevans för stora amerikanska företag som haft en utbredd verksamhet i Europa.