Privacy Shield är EU-kommissionens och USA:s nya avtal för dataöverföringar mellan 1 EU och USA. Förhandlingarna för det nya avtalet äger i skrivande stund (9 februari 2016) fortfarande rum, och vad det nya avtalet kommer att innebära är inte känt.2

Privacy Shield-förhandlingarna kom till stånd för att EU-domstolen upphävde det tidigare så kallade Safe Harbor-avtalet i oktober 2015. EU-domstolen dömde att det tidigare avtalet inte skyddade europeiska medborgare från godtycklig övervakning från myndigheter, och inte innehöll några mekanismer för att överklaga godtycklig övervakning. Vidare hade Safe Harbor-avtalet bristen att det effektivt förhindrade nationella dataskyddsmyndigheter från att granska dataöverföringar, eftersom avtalet var skrivet på ett sådant sätt att myndigheternas tvingades acceptera att dataöverföringarna var okej.

Efter EU-domstolens hävning av Safe Harbor-avtalet fick EU-kommissionen en tidsfrist på tre månader av EU:s Artikel 29-grupp, en samarbetsorganisation för europeiska dataskyddsmyndigheter, innan gruppens medlemmar började upprätthålla dataskyddslagstiftningen gentemot amerikanska företag. EU-kommissionen annonserade 2 februari 2016 att de nått en överenskommelse med sina amerikanska motsvarigheter. Artikel 29-gruppen har sagt3 att de kommer vänta ytterligare en månad med att upprätthålla dataskyddslagstiftningen så att EU-kommissionen kan räta ut de sista frågetecknande, men till exempel franska dataskyddsmyndigheter (CNIL) har lämnat in klagomål mot företaget Facebook för att de inte följer fransk lagstiftning.4

Den österrikiske juriststudenten Max Schrems har menat att förhandlingarna har få utsikter att nå ett tillfredsställande resultat, eftersom EU-domstolen specifikt klagat på hur USA hanterar nationell säkerhet. Den amerikanska förhandlingsparten FCC, som hanterar marknads- och konsumentfrågor i USA, har inga möjligheter att begränsa den amerikanska säkerhetspolitiken. Bryssel-baserade heltidsaktivisten Joe McNamee på European Digital Rights har skrivit att EU-kommissionen, genom att annonsera ett avtal som ännu inte är avslutat, har försatt sig själva i sämsta möjliga förhandlingsposition inför avtalets fullbordande.