EU-dataskydd

EU-dataskydd

EU:s dataskyddspaket är två EU-lagar som trädde i kraft 25 maj 2018 och rör dataskydd - praktiska möjligheter för privatpersoner att utöva sin rätt till privatliv.

Dels är det dataskyddsförordningen, en allmän förordning för personuppgiftsbehandling som gäller alla utom de brottsbekämpande myndigheterna. Och så är det dataskyddsdirektivet, ett direkt om personuppgiftsbehandling som inte gäller någon utom de brottsbekämpande myndigheterna.

Dataskyddsförordningen gäller som lag i Sverige och i alla andra EU-länder. Sverige kommer att ha viss kompletterande lagstiftning för myndigheters verksamheter, men alla företag, organisationer och privatpersoner kommer att behöva förhålla sig till dataskyddsförordningen.

Dataskyddsdirektivet måste införlivas i svensk lag genom särskild svensk lagstiftning. Det har föreslagits att Brottsdatalag ska bli den nya ramlagen för dataskydd i brottsbekämpande verksamheter. Brottsdatalag kommer sedan att kompletteras med speciallagstiftning, till exempel Tullbrottsdatalag, Skattebrottsdatalag, Domstolsdatalag och Åklagardatalag.