Hem

Dataskydd och privatliv är grundläggande mänskliga rättigheter.

”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 8

Vilka vi är

dataskydd.net är en partipolitiskt oberoende, allmännyttig ideell förening vars syfte är att verka för informerade beslut om lagstiftning och teknologi i enlighet med de grundläggande rättigheterna till dataskydd och personlig integritet. Med andra ord: vi kämpar för bättre skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, inklusive privatliv.

Vad vi gör

Vi kartlägger EU:s dataskyddspaket, datalagring, och andra integritetskränkningar – samt hur politiken enkelt kan förändras för att hindra integritetskränkningar. Vi samlar skvaller från Bryssel, analyser av politiska dokument, tidsplaner, och aktiviteter som går att genomföra lokalt i Sverige. Läs mer om vår verksamhet.

Bli medlem

Du kan stöda oss genom att bli medlem. Du kan också donera pengar. Ju mer resurser vi har – i form av både medlemmar och pengar – desto mer effektivt kan vi bedriva påverkansarbete.