OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Hem

Dataskydd och privatliv är grundläggande mänskliga rättigheter.

”Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens.”

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, artikel 8

OBS! Föreningen Dataskydd.net är nedlagd!

Föreningen Dataskydd.net upplöstes den 25 maj 2024. Sidorna är kvar av historiska skäl.

Vilka vi var

dataskydd.net var en partipolitiskt oberoende, allmännyttig ideell förening vars syfte var att verka för informerade beslut om lagstiftning och teknologi i enlighet med de grundläggande rättigheterna till dataskydd och personlig integritet. Med andra ord: vi kämpade för bättre skydd för mänskliga rättigheter i Sverige, inklusive privatliv.

Vad vi gjorde

Vi kartlade EU:s dataskyddspaket, datalagring, och andra integritetskränkningar – samt hur politiken enkelt kan förändras för att hindra integritetskränkningar. Vi samlade skvaller från Bryssel, analyser av politiska dokument, tidsplaner, och aktiviteter som går att genomföra lokalt i Sverige.