Nyheter

Nyheter

Kallelse till årsmöte 2021

Här är kallelsen till Dataskydd.net Sveriges årsmöte 2021. Datum: lördag 24 april Tid: 14:00-16:00 Plats: Föreningens diskussionsplattform https://prat.dataskydd.net/ Likt vissa tidigare år kommer vi att p.g.a. geografisk spridning (och nu även rådande pandemi) använda föreningens diskussionsplattform prat.dataskydd.net, så att alla som vill kan deltaga. Om du inte redan har konto där men vill ha det, mejla anders.jensen-urstad@dataskydd.net så kommer inbjudan och vidare instruktioner. På mötesdagen kommer alla medlemmar som är inloggade runt kl 14:00 och uttryckt en önskan om att vara med få tillgång till “Årsmöte 2021” under “Streams”/“Strömmar” på sajten. ...

Ny tjänst: sou.dataskydd.net

Dataskydd.net har lanserat en ny tjänst, sou.dataskydd.net. Den låter dig göra fritextsökningar/fulltextsökningar i alla SOU:er (Statens offentliga utredningar) som publicerats från 1922 till i dag. Källkoden till tjänsten finns fritt tillgänglig på GitHub. Barnsjukdomar kan säkerligen förekomma. Kontakta oss gärna på info@dataskydd.net om du hittar något som är galet eller har frågor eller funderingar.

Kallelse till årsmöte 2020

Här är kallelsen till Dataskydd.net Sveriges årsmöte 2020. Datum: söndag 5 april Tid: 15:00-17:00 Plats: Föreningens diskussionsplattform https://prat.dataskydd.net/ Likt vissa tidigare år kommer vi att p.g.a. geografisk spridning använda föreningens diskussionsplattform prat.dataskydd.net, så att alla som vill kan deltaga. Om du som medlem i föreningen inte redan har konto där men vill ha det, mejla anders.jensen-urstad@dataskydd.net så kommer inbjudan och vidare instruktioner. På mötesdagen kommer alla medlemmar som är inloggade runt kl 15:00 och uttryckt en önskan om att vara med få tillgång till “Årsmöte 2020” under “Streams”/“Strömmar” på sajten. ...

Dataskydd.net JO-anmäler Göteborgs stad för bristande säkerhet

Dataskydd.net har den 20 januari 2020 anmält Göteborgs stad till Riksdagens ombudsmän (JO) för användning av amerikanska molntjänster i potentiell strid mot svensk sekretessreglering och europeiskt personuppgiftsskydd. I anslutning till anmälan publicerade vi en debattartikel i Dagens samhälle. Bakgrunden är att Sveriges kommuner och regioner (SKR) har en mycket annorlunda bild av rättsläget än många statliga instanser, som nätverket eSamverka, Försäkringskassan eller Europeiska dataskyddsombudsmannen. Men ingen av de parter som hittills granskat frågan är egentligen rättsvårdande - de är utredande, men har inte beslutsmakt. ...

Första GDPR-sanktionsavgiften från Datainspektionen

Datainspektionen har för första gången utfärdat en sanktionsavgift för brott mot dataskyddsförordningen. Gymnasienämnden i Skellefteå kommun varnas och måste betala 200 000 kronor efter att en gymnasieskola i ett försöksprojekt använt sig av ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro i några veckor. Datainspektionen konstaterar att skolan behandlat personuppgifter i strid med artikel 5 (för ingripande och omfattande behandling än nödvändigt), artikel 9 (behandling av känsliga uppgifter - biometriska - utan giltig undantag från förbudet mot behandling av sådana uppgifter) och artiklarna 35 och 36 (krav för konsekvensbedömning ej uppfyllda; inget förhandssamråd till Datainspektionen). ...

EU-domstolen: webbplatser med Like-knapp måste inhämta samtycke

I ett förhandsavgörande i mål C‑40/17 har EU-domstolen slagit fast att en webbplatsoperatör som använder Facebooks "Like"-knapp har ett delat personuppgiftsansvar med Facebook när det kommer till insamlingen av data samt när denna data sänds till Facebook. Domstolen slår fast att sådana webbplatsoperatörer "must provide, at the time of their collection, certain information to those visitors such as, for example, its identity and the purposes of the processing." Domstolen slår också fast att en webbplatsoperatör måste inhämta samtycke från användare om behandlingen, eller att både webbplatsoperatören och tillhandahållaren av det " ...

Kallelse till årsmöte

Här är kallelsen till Dataskydd.net Sveriges årsmöte 2019. Datum: Lördag 2019-04-27 Tid: 15:00-17:00 Plats: Föreningens diskussionsplattform https://prat.dataskydd.net/ Likt vissa tidigare år kommer vi att p.g.a. geografisk spridning använda föreningens diskussionsplattform prat.dataskydd.net, så att alla som vill kan deltaga. Om du inte redan har konto där men vill ha det, mejla anders.jensen-urstad@dataskydd.net så kommer inbjudan och vidare instruktioner. På mötesdagen kommer alla medlemmar som är inloggade runt kl 15:00 och uttryckt en önskan om att vara med få tillgång till " ...

Amelia Andersdotter om 1177-läckan

Computer Sweden avslöjade den 18/2 att miljontals inspelade telefonsamtal till 1177 Vårdguiden låg helt oskyddade på en webbserver på Internet. Dataskydd.net:s ordförande Amelia Andersdotter skriver i en opinionstext på Dagens Samhälle om läckan och hur de ansvariga aktörerna kan återfå förtroendet. Dagens Samhälle 18/2 2019, "Vårdguiden måste se till att drabbade informeras"

Nya Webbkoll lanserad

Vi har nu lanserat den nya versionen av Webbkoll, onlineverktyget som låter dig testa hur pass väl en webbplats står sig med avseende på vissa dataskyddsrelaterade aspekter. Utseendet har omarbetats, en mängd nya test och funktioner har lagts till, beskrivningar har reviderats och referenser till GDPR har lagts till. Se nyhetssidan för mer information. Detta arbete möjliggjordes av ett mindre projektbidrag från Digital Rights Fund. Webbkoll lanserades ursprungligen i maj 2016 tack vare projektmedel från Internetfonden och har tuffat på sedan dess. ...

Ovälkommen telefonkontakt under valkampanjen?

Har man drabbats av ovälkomna telefon- eller e-postkontakter under valkampanjen kan det vara en olovlig behandling av kontaktuppgifter (personuppgifter) av den som kampanjat. Dataskydd.net publicerar denna sammanställning som ett stöd för personer som upplever att ett eller flera partier gjort intrång i deras privata sfär och dataskydd under kampanjen. Telefonkontakt Att få oönskade telefonsamtal eller SMS kan vara mycket besvärande. Det gäller särskilt om samtalet bara utgörs av ett automatiskt uppspelat meddelande, eller är ett ofrivilligt mottaget mass-SMS. ...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).