EU-domstolen: webbplatser med Like-knapp måste inhämta samtycke

EU-domstolen: webbplatser med Like-knapp måste inhämta samtycke

I ett förhandsavgörande i mål C‑40/17 har EU-domstolen slagit fast att en webbplatsoperatör som använder Facebooks "Like"-knapp har ett delat personuppgiftsansvar med Facebook när det kommer till insamlingen av data samt när denna data sänds till Facebook.

Domstolen slår fast att sådana webbplatsoperatörer "must provide, at the time of their collection, certain information to those visitors such as, for example, its identity and the purposes of the processing." Domstolen slår också fast att en webbplatsoperatör måste inhämta samtycke från användare om behandlingen, eller att både webbplatsoperatören och tillhandahållaren av det "social plugin" webbplatsen använder har ett legitimt intresse till insamlingen.

Dataskydd.net välkomnar beslutet och hoppas att det kan leda till större transparens för hur plugins som sociala medieplattformar tillhandahåller behandlar medborgares personuppgifter.

Pressmeddelande (engelska): https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190099en.pdf
Domen (svenska): http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216555&pageIndex=0&doclang=SV&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4702185

 

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).