Industriutskottets utkast till yttrande veritabel katastrof

Industriutskottets utkast till yttrande veritabel katastrof

Den 8 november publicerade Europaparlamentets industriutskott sitt första utkast till yttrande till dataskyddsförordningen. Ett yttrande är ett stöddokument som ett utskott presenterar till ett annat, i det här fallet utskottet för mänskliga fri- och rättigheter, som bär ansvaret för parlamentets behandling av dataskyddsförordningen.

Utkastet till yttrande finns på nätet och har också analyserats av den europeiska organisationen för digitala fri- och rättigheter EDRi.

Över lag är yttrandet mycket negativt för det europeiska dataskyddet. Här krävs handling och aktion för att hindra att omröstningarna går åt fel åt!

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).