EU-parlamentets sysselsättningsutskott skjuter brevid mål

EU-parlamentets sysselsättningsutskott skjuter brevid mål

Den 11 november 2012 lade Europaparlamentets utskott för sysselsättningsfrågor och sociala frågor fram sitt första utkast till yttrande om dataskyddsförordningen. Yttrandet behandlar artikel 82 och de särskilda frågeställningar som kan dyka upp när till exempel fackliga organisationer ska representera sina medlemmar.

Många av förslagen är väldigt snäva i sin formulering, och egentligen bör en stark förordning som inte i övrigt styckats sönder och bitits isär av dåliga, allmänt hållna och breda undantag inte kräva särskilda artiklar eller skäl som skyddar just anställda. Utskottet har också helt glömt att ta upp den viktiga frågan med de som ännu inte har anställning, eller de som jobbar på ett bemanningsföretag och därför inte står i direkt kontraktuell ställning till en eventuell framtida arbetsgivare.

Utskottet borde istället ta bort de berättigade intressena i artikel 6(f) som möjliggör för bemanningsföretag att eventuellt dela med sig av mycket privat data om sina anställda utan att informera den anställde om detta, i alla fall de tycker att de vill göra det.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).