Akademiska världen ger sin syn

Akademiska världen ger sin syn

Som motvikt till industrins lobby mot ett försvagat dataskydd har 100 ledande personer inom den akademiska världen skrivit under gemensam deklaration för att bemöta industrin. Du kan läsa den här  http://dataprotectioneu.eu/

Artikeln har bland annat publicerats på http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-02/stellungnahme-datenschutz-professoren

Från Sverige skriver följande två person under

  1. Sonja Buchegger, KTH Royal Institute of Technology, School of Computer Science and Communication, Stockholm, Sweden
  2. Simone Fischer-Hübner, Karlstad University, Department of Computer Science, Karlstad, Sweden

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).