Svd Opinion: Liberaler försöker inte ens värna integriteten

Svd Opinion: Liberaler försöker inte ens värna integriteten

Igår tog SvD opinion in en debattartikel av Amelia Andersdotter, läs den här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/liberaler-forsoker-inte-ens-varna-integriteten_8202272.svd
Personuppgiftslagarna är viktigare nu än någonsin tidigare. Idag är många offentliga verksamheter överlagda på privata företag. Det gäller inte minst informationshantering som nästan uteslutande drivs av den privata sektorn. Därför behöver vi en stark lag som inkluderar den privata sektorn, och säkerställer våra rättigheter även där.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).