Kritik mot svenska militära underrättelsetjänsten

Kritik mot svenska militära underrättelsetjänsten

Försvarsmaktens militära underrättelse- och säkerhetstjänst (Must) har en egen lagstiftning som reglerar hur personuppgifter får hanteras. Datainspektionen har granskat Must och har hittat punkter som måste förbättras:

* Must behandlar personuppgifter i den operativa verksamheten som inte nödvändigtvis har anknytning till uppdraget.

* Must kritiseras för att sakna rutiner för att gallra personuppgifter i försvarsunderrättelseverksamheten. ”Hanteringen av så kallade känsliga personuppgifter behöver stramas upp”, menar Datainspektionen.

* Verksamheten hanterar inte så kallat känsliga personuppgifter på rätt sätt. Känsliga personuppgifter kan vara exempelvis etnisk och religiös tillhörighet, för vilka man saknar riktig prövning.

– Alla rapporter som kommer in läggs in i oförändrat skick och blir kvar för alltid hos Must. Man prövar inte anknytning vilket alltid måste göras fö ratt ta reda på om uppgifterna är absolut nödvändiga att behålla. Om de inte är det ska de sorteras ut, annars når man inte upp till lagens krav, säger Nicklas Hjertonsson.

* It-säkerheten inom Must måste förbättras. Det här beslutet ligger dock i en bilaga som omfattas av sekretess.

* Den militära säkerhetstjänsten, den del av Must som motverkar hot mot försvarsmakten och dess säkerhetsintressen, för register – det så kallade säkerhetsregistret – där man inte angett tydlig grund för registrering av person.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).