Washington-uttalandet

Washington-uttalandet

Konferensen Computers, Freedom, and Privacy ägde rum i förra veckan i Washington. På plats fanns många av de stora organisationerna som arbetar för ett starkare dataskydd.

På plats, utanför själva programmet, lyckades man enas om ett gemensamt uttalande som nu ska skickas till ledamöterna i huvudutskottet i parlamentet samt till Europeiska rådet.

Det är en jättebra skrivelse som är kort men kärnfull. Den finns på http://washingtonstatement.org/

Vill man som individ ge sitt stöd till skrivelsen kan man lämna en kommentar på deras hemsida.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).