Lobbyplag - sidan som rangordnar länder och parlamentariker

Lobbyplag - sidan som rangordnar länder och parlamentariker

Dataskyddsförordningen behandlas just nu i det sista utskottet, LIBE. Ledamöter av detta utskott kan lägga ändringsförslag till förordningen, vilka nu har rangordnats om effekten blir bättre eller sämre för skyddet av vårt privatliv.

Det är sidan lobbyplag som har gått igenom alla 3 000 ändringsförslag och därefter satt poängen -1, 0 eller 1 där -1 betyder en försämring och 1 vilket är en förbättring. Anna Maria Corazza Bildt får summan -7 (6 bra och 13 dåliga ändringsförslag) och placeras sig därmed på sämsta plats av de fyra svenska ledamöterna som sitter i utskottet.

Sverige får totalt -16 i poäng, jämfört med Tyskland som får +143 (!).
Ansvarig i parlamentet för dataskyddsförordninge, Jan Philipp Albrecht, får +165 vilken får ses som positivt.

Sortera på land, enskild politiker eller grupp på http://lobbyplag.eu/map

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).