OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Agera, på bästa sätt idag

Agera, på bästa sätt idag

Som medborgare i Sverige har du rätt att var femte år rösta i valet till vilka ledamöter vi skickar till Europaparlamentet. Dataskyddsförordningen behandlas just nu av parlamentet, en lagstiftning som ändras var 20:e år. Med tur har Europas medborgare röstat in ledamöter som tar ansvar för ett starkt privatliv.

Men, du som medborgare har fler möjligheter att påverka politiken än att rösta. En statusuppdatering på facebook i all ära, men genom att identifiera vem/var/hur att ta kontakt med kan du som enskild person få betydligt större genomslag och därmed kunna påverka politiska beslut som berör dig.

Socialdemokraternas Anna Hedh är ledamot av Europaparlamentet och har stora möjligheter att påverka så att dataskyddet blir så bra som möjigt då hon sitter i utskottet för mänskliga fri- och rättigheter. Men hon behöver veta att vi är många medborgare och potentiella väljare som vill ha en stark lagstiftning. Det är framförallt den del i lagen som behandlar "berättigat intresse" som hon behöver veta att vi medborgare tycker är viktigast. Förslaget till ny lag, dock väldigt förenklat, lyder så här:

Dina personuppgifter, som exempelvis ditt namn, adress eller din senaste inhandlingslista, får användas och utnyttjas av företag när företaget anser att deras användning av dina uppgifter är viktigare än din rätt till dina egna uppgifter.

Och eftersom företag har som syfte att gå med vinst, kommer företaget alltid att anse att deras intresse ska gå före en privatpersons rättigheter..

 

Skicka iväg ett mail till anna.hedh@europarl.europa.eu och skriv att du värdesätter en stark personuppgiftslag men samtidigt undrar hur Socialdemokraterna resonerar kring det som kallas "berättigat intresse".

 

Tillsammans kan vi få en bra personuppgiftslag!

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).