OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Regeringen/FP pratar på

Regeringen/FP pratar på

Regeringen och folkpartiet skrev i veckan om hur stater missbrukar sina regelverk.

Folkpartisen vill genomföra följande:

  • En översyn och i allt väsentligt ett upphävande av EU:s datalagringsdirektiv.
  • Som tillfälligt svar på 2012 års så kallade tvångsmedelsutredning har regeringen föreslagit riksdagen att förlänga vissa berörda lagar till 31 december 2014.
  • FRA-lagen i sig, med tillhörande ändringar i andra lagar, blev trots förbättringar undermålig på en rad punkter. En översyn bör ske om hur rättssäkerheten har fungerat, bland annat i fråga om den särskilt inrättade underrättelsedomstolen.
  • Översyn av rättssäkerheten i FN:s säkerhetsråds regelverk om sanktioner och andra terroristbekämpningsåtgärder.

 

Men sedan när tar regeringen och FP dessa frågor på allvar? Ska vi utreda lagar som FRA-lagen, datalagringsdirektivet, Ipred-lagen i efterhand för att göra dem mer rättssäkra? Vi vet ju redan dess konsekvenser. Och folkpartisten Cecilia Malmström har på EU-nivå varit en av de pådrivande krafterna bakom övervakningssamhället.

Utred istället straffansvaret för när en myndighet eller företag missbrukar övarvakning. FRA får idag "påminnelsebrev" om att de bryter mot personuppgiftslagen och inte följer den lagstiftning som de ska. Vad är det som motiverar FRA att bli bättre?

 

En ny utredning om hur övervakning kränker oss medborgare räcker inte, folkpartiet.!

Se Amelia Andersdotter replik i Göteborgs-Posten http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.1969898-utred-straffansvar-vid-missbruk-av-overvakning

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).