OBS! Föreningen Dataskydd.net upplöstes i maj 2024. Sidorna kan innehålla brutna länkar och information som är inaktuell.

Omröstning i huvudutskottet

Omröstning i huvudutskottet

I måndags röstade LIBE-utskottet om dataskyddsförordningen. Samtidigt som utskottet lyckades att förbättra förordningen på vissa punkter, är det fortfarande hål i skallen vad gäller undantag.

Kommissionens förslag om att kunna bötfälla företag som inte följer dataskyddet är kvar trots massiv lobbying, det är jättebra. Idag kan Datainspektionen enbart skicka ett argt brev, med det nya förslag kan man bötfälla företag upp till 900 miljoner kronor eller 5% av företagets omsättning.

Andra delar som är kvar är rätten att få bli raderad. Du ska alltså kunna vända dig till Facebook och få dina uppgifter faktistk raderade, inte enbart "deaktiverade" eller otillgängliga för dig men tillgängliga för facebook. Det är också bra.

Man förbättrade även kommissionens förslag gällande profilering och ger inte medlemsländerna bestämmanderätt om undantag för detta. Bra!

Däremot har ledamoterna i utskottet hål i skallen vad gäller undantag då det är OK att samla in och bearbeta din personliga data utan ditt samtycke. Jättedumt, och vi på dataskydd.net kommer att återkomma med en längre analys av just detta.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).