Dags att slopa Safe Harbor agreement?

Dags att slopa Safe Harbor agreement?

Inom EU gäller idag dataskyddsdirektivet från 1995 som alla länder måste följa genom bland annat egen lagstiftning. I Sverige har vi den svenska Personuppgiftslagen.

Då Internet är globalt har EU ingått ett avtal med USA så att vår data, som skyddas av våra lagar, ändå kan lagras av amerikanska företag i andra länder. Molnet, ni vet... Detta avtal kallas Safe harbor agreemnt, läs mer om det här http://en.wikipedia.org/wiki/International_Safe_Harbor_Privacy_Principles och det faktiska beslutet här http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0520:SV:HTML

Exempel på två av sju principer som det amerikanska företaget lovar att förbinda sig till är:

  • SÄKERHET

Organisationer som skapar, lagrar, använder eller sprider personuppgifter skall vidta rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att de inte går förlorade, missbrukas eller utan tillstånd tas fram, utlämnas, förvanskas eller förstörs.

  • DATAINTEGRITET

I enlighet med principerna måste personuppgifterna vara relevanta för det ändamål för vilket de skall användas. En organisation får inte behandla personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket de samlades in om inte den enskilde i efterhand har gett sitt tillstånd. I den omfattning som krävs för dessa ändamål skall en organisation vidta nödvändiga åtgärder för att se till att uppgifterna är tillförlitliga för det avsedda ändamålet samt riktiga, fullständiga och aktuella.

Så om företaget lovar att följa dessa principer, då är det ok ett behandla personlig data från européer.

Sen kom Edward Snowden, och krav från europeiska politiker att avbryta detta avtal så att enbart företag som finns inom Europa och som därmed måste följa dataskyddsdirektivet, snart i förordningsform, får behandla vår data.

Se exempelvis http://www.spiegel.de/international/world/german-politician-wants-to-end-safe-harbor-agreement-with-us-a-930703.html

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).