Tyskland vill ha med datakydd i handelsavtalet mellan EU och USA

Tyskland vill ha med datakydd i handelsavtalet mellan EU och USA

Ett handelsavtal mellan USA och EU håller sedan tidigare i år på att tas fram mellan Vita Huset och EU-kommissionen. Tanken är att handelsavtalet ska öka handeln mellan USA och EU genom att ha samma regler.

Ett exempel skulle kunna vara att innehållsförteckningen för mat ska se likadan ut i USA och EU, eller att det ska räcka med att en medicin är godkänd i EU för att den ska accepteras i USA.

Ett område som inte tidigare har tagits upp är dataskydd, något som nu Tyskland försöker pressa eu-kommissionen att göra. Speciellt önskar man regler om industrispionage.

Dataskyddet i USA ser väldigt olikt ut jämfört med det som finns i Europa. Rätten till ett privatliv ses i EU som en grundläggande rättighet, medan man i USA ser det som en fråga om konsumentmakt; Om du ogillar att Facebook samlar in så mycket information om dig, byt då till en annan social plattform.

Eftersom dataskyddet inte tidigare har diskuterats som en del inom handelsavtalet måste EU-kommissionens mandat förnyas, vilket kan innebär att tidsplanen för avtalet spricker. Just nu beräknar man att avtalet ska gälla från slutet av 2014.

Vi på dataskydd.net gillar ett starkt dataskydd. Vi ställer oss givetvis bakom Berlins krav. Hellre ett bra handelsavtal som tar lite längre tid att förhandla om, än ett dåligt handelsavtal.

Läs mer om avtalet här: https://en.wikipedia.org/wiki/EU%E2%80%93US_Free_Trade_Agreement

Berlins påtryckningar: http://www.ft.com/cms/s/0/e3df8030-4494-11e3-8926-00144feabdc0.html (betalvägg)

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).