Känsliga personuppgifter sparas på USB-minne av Huddinge kommun

Känsliga personuppgifter sparas på USB-minne av Huddinge kommun

Idag rapporterar Computer Sweden att handläggare i Huddinge kommun har skapar känsliga personuppgifter, så som personnummer, namn, och språkgrupp, i ett kalkylblad på ett USB-minne. Uppgifterna är sekretessbelagda och har bland annat utgjort underlag för beslut om rätt till ekonomiskt bistånd.

Detta är förvisso brott mot en enskild sekretesslag, som trumfar personuppgiftslagen, men det hade likväl varit ett brott mot personuppgiftslagen om sekretesslagen inte hade funnits.

Är vår svenska förvaltning så här dålig på att ta ansvar för våra personuppgifter? Ja, tydligen.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).