Inför ministerrådets möte i december om dataskydd i offentlig sektor

Inför ministerrådets möte i december om dataskydd i offentlig sektor

Ministerrådets ordförandeland har släppt en briefing inför DAPIX-gruppens möte i december. Den handlar om medlemsländernas olika inställningar till dataskydd i offentlig sektor.

  • Sverige har varit pådrivande för sämre skydd för personuppgifter när dataskydd kan förhindra myndigheter att sälja personuppgifter till privata aktörer.
  • Sverige har varit pådrivande för att specialregisterlagar ska kunna kvarstå.

På Dataskydd.NET kan vi bara konstatera att Morgan Johansson, justitieminister, har ett ideologiskt hästjobb framför sig under ministerrådets möten om ett par veckor.

  • Harmonisering av reglerna i hela EU förenklar utvecklingen av standarder som faktiskt skyddar personuppgifter. Det här har regeringen själv konstaterat i SOU 2007:47, en utredning om den osynliga infrastrukturen - förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (en utredning som för övrigt tillsattes när Socialdemokraterna sist hade makten).
  • Kapitel nio i dataskyddsförordningen, som reglerar undantag och begränsningar i dataskyddet, kan inte bli ett kapitel med allmänna undantag och specifika principer för dataskydd. Vi behöver istället allmänna principer och specifika undantag.

Man kan läsa specifika medlemsländers kommentarer inför mötet i det här dokumentet. Allmänna drag är:

  • Små central- och östeuropeiska länder, Frankrike och Spanien vänder sig emot alltför tung särreglering av specifika undantag. De vill hellre hålla sig till allmännare principer.
  • Fler a länder vänder sig emot att dataskyddsförordningen tillåter medlemsländerna att skapa "särskilda" snarare än "striktare" regler för forskning, undersökningar och offentlig sektor.
  • Frankrike och Spanien vänder sig emot svenska regeringens förslag för att tillåta försäljning av personuppgifter i artikel 80a.
  • Storbritannien gör särskilda ansträngningar för att skydda sina investeringar i ett nytt NHS-datasystem. Vill ha fler och bredare undantag.
  • Irländska regeringen stödjer att dataskydd "förlikas" med yttrandefrihet, medan Slovakien och Bulgarien menar att ett lämpligare ordval är "balanseras".

Specifika poänger om svenska regeringens inställning går inte att göra. Polen har i sina kommentarer inkluderat vissa av de interna texterna från ministerrådet, där svenska regeringens instämmelse med andra regeringar, eller reservationer mot textförslag, framgår. Svenska regeringen är varken ljudlig eller märkvärd, men sympatiserar främst med Storbritannien.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Twitter. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).