TIPS: Råd&Rön gör konsumentpanel om telefonförsäljning

TIPS: Råd&Rön gör konsumentpanel om telefonförsäljning

Svara på Sveriges konsumenters enkät om telefonförsäljning! Idag får telefonförsäljare tag på dina personuppgifter genom att köpa dem från myndigheter. Det här har EU föreslagit ska bli mindre gångbart i dataskyddsförordningen. Sveriges regering vill förstås behålla möjligheten att sälja uppgifter, men Frankrike och Spanien är emot i ministerrådet!

Det bästa vore om telefonförsäljning blev avhängigt ditt föregående godkännande att stå med på telefonförsäljarnas ringlistor. Då skyddas ditt privatliv bättre, du slipper ta emot tramsiga samtal, och Sveriges regering med tillhörande myndigheter och departement får minskade incitament att motarbeta ditt självbestämmande och dina rättigheter i EU.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).