Också Nederländerna behåller datalagring efter EU-domstolens beslut

Också Nederländerna behåller datalagring efter EU-domstolens beslut

Nederländska regeringen har bestämt sig för att behålla datalagringsreglerna, med mindre förändringar,

även efter EU-domstolens beslut. Förändringar rör när polisen får efterfråga datalagrad data, och under vilka omständigheter. Ju längre efter datans uppkomst polisen vill ta reda på datan, desto hårdare straff krävs för att polisen ska få rätt att efterfråga data. Polisen måste också ha tillstånd från åklagaren. Nederländernas näringsdepartment får dessutom vara med och granska syfte och bestämmelser kring lagring. Däremot ska uppgifter fortfarande lagras, i minst tolv månader.

Precis som Danmark och Sverige saknar Nederländerna konstitutionsdomstol. Europeiska länder med konstitutionsdomstol uppmuntrar polisen att bedriva riktad spaning, och hålla hårt på oskyldighetspresumptionen. Europeiska länder utan konstitutionsdomstol vill istället ha urskiljningslös övervakning av alla, på telekomoperatörernas bekostnad.

Konsekvensen av det nederländska beslutet torde vara sämre privatliv, sämre rättssäkerhet och sämre konkurrenskraft för nederländska företag i telekomsektorn.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).