Irländska regeringen vill ha stöd från EU mot amerikanska krav på Microsoft

Irländska regeringen vill ha stöd från EU mot amerikanska krav på Microsoft

Regeringen på Irland vill att EU-kommissionen ska hjälpa Microsoft inte behöva lämna ut data till amerikanska myndigheter.

Bakgrunden är att en amerikansk domare krävt utlämning av data Microsoft lagrar på Irland. Microsoft hävdar att så länge datan fysiskt lagrats på Irland, har amerikanska myndigheter inte jurisdiktion. Domaren menar istället att amerikanska myndigheter har jurisdiktion eftersom Microsoft är ett amerikanskt företag (det vill säga, Microsofts huvudkvarter befinner sig på USA:s territorium).

Om den amerikanska domaren får rätt, blir det ett komplicerat läge för den amerikanska molnindustrin. Hela tanken bakom molnet är att data lagras någon annanstans, långt borta från de myndigheter och personer som datan kommer ifrån. Ett försök att ändå behålla möjligheten till dataskydd, skydd av konfidentiell information från myndigheter och företag och annat, har varit att se till att den helt enkelt sparas lokalt. Om det istället är platsen där mjukvaruutvecklaren är placerad som är avgörande, finns det i stort sett inga sätt för europeiska myndigheter och företag som vill vara säkra på att deras data behandlas konfidentiellt att använda amerikanska molntjänster.

Det borde vara tveksamt om svenska sekretessregler för myndigheter tillåter molnanvändning, om molnleverantören är amerikansk, i det fall att Irlands regering och Microsoft får fel. Rimligtvis är sekretessreglerna nämligen skrivna med avseende på att vi lokalt, i Sverige, ska fatta beslut om för vilken sorts uppgifter sekretess gäller och under vilka omständigheter.

Microsoft har hittills vägrat lämna ut uppgifterna, och regeringen på Irland menar att man snarare ska använda sig av ömsesidiga avtal om rättshjälp för att få tillgång till sån här information. Regeringen på Irland vill att kommissionen bidrar med ett brev till domstolen där de redogör för den europeiska dataskyddslagstiftningen.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).