Anonymitet på nätet är inte så enkelt som många marknadsförare vill framställa

Anonymitet på nätet är inte så enkelt som många marknadsförare vill framställa

En indisk forskare har kommit fram till att 81% av alla TOR-användare kan avanonymiseras med hjälp av inbyggd teknik i Cisco-routrar. Det visar kanske att det inte är så lätt med anonymitet på nätet, trots allt. TOR-projektet är troligtvis det mest kända projektet för anonymisering på internet globalt, och har, vad Dataskydd.NET, en rätt stabil teknisk grund. Men annan teknik byggs helt enkelt för att göra det svårt att vara anonym. Marknadsincitamenten går liksom åt fel håll.

Det som kan hjälpa är att fler använder TOR, även för triviala saker. Man kan ladda ned TOR-browser, och använda TOR för att titta på nyheter, film och annat. Det kan gå lite långsammare, men ju fler som är på TOR-nätverket, desto bättre borde anonymitet bli för de som verkligen behöver anomymitet. Till dessa räknas journalister, aktivister, regimkritiker och andra människor som av politiska eller sociala skäl behöver skydd mot förföljelse.

Det sätter också svenska kommuners nya tjänster för anonyma samtal med sociala rådgivare och terapeuter i perspektiv. Det man egentligen menar är att varje medborgare inte frivilligt behöver uppge sitt namn och personnummer när kontakten initieras. Att man egentligen går att spåra och identifiera, på ett sätt som många säkert inte förväntar sig eller tror, borde bli mycket tydligare för de som kommunerna och landstingen riktar sig emot.

Säljpitchen kring anonymitet på internet har blivit väldigt stark, i praktiken är det svårt att se hur man på ett enkelt sätt kan leverera.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).