JO-anmälan mot Dan Eliasson

JO-anmälan mot Dan Eliasson

Dataskydd.NET har tillsammans med Nadia El-Imam från Edgeryders lämnat in en JO-anmälan mot Dan Eliasson. Som myndighetschef på Försäkringskassan beslutade Eliasson att radera flera miljoner mejl, vilket försvårat utredningar om korruption och nepotism bland högre chefer på Försäkringskassan. Om hela svenska folket behöver utsättas för tvångsåtgärden datalagring, trots att EU-domstolen sagt att det är olagligt, är det konstigt att myndigheter som är under pågående utredning för korruption och nepotism inte behöver utsättas för liknande övervakning. Läs mer här.

På Dataskydd.NET är vi extra irriterade över att Dan Eliasson åberopat PUL som anledning til att man försvårat utredning av korruption vid svenska myndigheter. Det finns ingen inneboende konflikt mellan ett starkt privatlivsskydd för alla medborgare, och en möjlighet att granska myndigheter - tyvärr finns det dock fula, omoraliska fiskar i toppen av statliga organisationer som gärna vill undergräva alla svenska medborgares grundläggande rättigheter genom vilsefarande argument. Försäkringskassan skulle lätt kunna implementera den av EU föreslagna dataminimeringsprincipen, om de brydde sig på riktigt om sina anställdas privatliv. De skulle också kunna driva på för bättre svenskt tillvaratagande på de två utredningar om integritet i arbetslivet som gjorts de senaste 14 åren. Istället har de valt att göra det svårt att utreda korruption.

JO har redan fastställt att man inte får radera mejl i syfte att göra det svårare att granska myndighetsbeslut. Dnr. 400-2008 handlade om en tillförordnad kommundirektör i Örnsköldsvik som fick kritik för att ha försvårat dagspressens arbete 2009. Mer än fem år senare har dock statliga myndigheter inte absorberat denna kritik - istället förekommer Regeringskansliet tråkigt ofta i JO:s kritiksbeslut.

"Maktmissbruk och korruption är en röta som börjar uppifrån," skrev Nadia på twitter 22 november. Och visst verkar det som att rötan med bristande transparens, försvårade utredningar och ohederligt nyttjande av människors grundläggande rättigheter för att ursäkta sådan korruption startat på Regeringskansliet och spritt sig till några av de största och mest centrala statliga myndigheterna i svenska samhället.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).