Internetdagarna 2014: panel om övervakning och Post-Snowden

Internetdagarna 2014: panel om övervakning och Post-Snowden

ISOC-SE ordnade en paneldiskussion om övervakning och samhället Post-Snowden under Internetdagarna 2014 - en betalkonferens i Stockholm för företag i IT-branschen, som med åren kommit att få ett delvis mer politiskt fokus. I år hade båda konferensdagarna mer eller mindre uttalade politiska spår.

Amelia Andersdotter var där, tillsammans med Simone Fischer-Hübner (professor vid Karlstad universitet), Patrik Wallström (Stiftelsen) och Robert Malmgren (Romab).

Som många andra diskussioner om informationssäkerhet led panelen lite av att ingen av panelisterna har egentlig politisk beslutsmakt. Trots ihärdiga försök att få kontakt med ansvariga politiker i Sverige under hösten, har ISOC-SE inte lyckats få svar från de personer som fattar beslut som är relevanta för diskussionen.

Trots det blev det en sorts genomgång av EU:s lagförslag om dataskydd, behovet av att ha en vidare politisk - inte bara teknisk - diskussion om säkerhet och säkerhet innebär - samt ett förvånande paternalistiskt avslut där en styrelsemedlem från ISOC-SE:s retoriskt frågade om människor verkligen ska förväntas veta sitt eget bästa och kunna ta ansvar för sånt som händer.

Dataskydd.NET tror att de flesta vill kunna välja om de vet sitt eget bästa eller inte, och att detta val bara kan göras om man får tillräckligt med information. Därför är det jätteviktigt att svenska regeringen inte försöker påverka EU-kommissionens förslag på ett sätt som begränsar möjligheterna för privatpersoner att få reda på och ta ställning till vad som händer med deras uppgifter. Tyvärr har vi indikationer på att svenska regeringen tvärtom försökt lägga till långa texter i förordningen som undantar företagen från förpliktelsen att informera privatpersoner om vad de gör.

Av förklarliga skäl kan man inte fatta informerade och bra beslut om saker man inte får känna till. Man borde kunna se hela samtalet här.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).