Vilka litar på molnet?

Vilka litar på molnet?

Molntjänster är ingen liten utmaning för varken näringslivet eller offentlig sektor, men marknadsföringsretoriken är proffig och reklambroschyrerna många. Molntjänster handlar om infrastruktur - tråkiga saker man måste ha för att få något gjort, men helst inte vill ta eget ansvar för. Därför har molntjänster blivit populära i vårdföretag, anses vara en väg mot bättre småföretagande, och dessutom använts i skolor, kommuner och landsting efter att Microsoft dragit tillbaka utvecklingsstödet för Windows XP.

Tyvärr är de en juridisk och en teknisk utmaning. En enkätundersökning bland IT-tekniker visar att misstron mot molntjänster är väldigt hög.

Det krävs en ganska god dos förtroende för andras omdöme och vilja att bete sig rätt för att man ska uppge särskilt känslig information. Tyvärr har många större leverantörer av molntjänster istället gjort molnanvändningen obligatorisk för alla användare, oavsett om de förstår eller inte vad de gör. När detta gäller särskilt privat information om individer, som intima bilder, kan konsekvenserna för enskilda bli väldigt stora - trots att de inte givits möjlighet att välja om det var en risk de ville ta. Men givetvis kan det också drabba företag negativt - inte bara läckor, utan ännu hellre industrispionage, besvärar.

Molntjänster är i slutändan en infrastruktur dit man laddar upp sin egen information på någon annans villkor, och sedan får komma åt sin egen information på denna andras villkor. Att överlåta ansvar och förtroende på det sättet kan vara okej - om man förstår att det är det man gör.

I Sverige har det blivit ett särskilt problem med hur man hanterar vården och offentlig sektor. Där är det någon annan än privatpersonen själv som beslutar om ansvar och förtroende ska överlåtas från den man tror sig interagera med (vården, läkaren, myndigheten) till en tredje part som ingen svensk myndighet ens har direkt juridisk kontroll över.

Dataskyddsförordningen gör en ansats mot detta problem genom att överlägga ansvar för grundläggande rättigheter som privatliv även på de som tillhandahåller infrastruktur. Men det krävs också ett mycket mer aktivt informationsarbete mot myndigheter, och från myndigheter till medborgare, om makt, ansvar och valfrihet.

Lite juristkäbbel:

JO-utlåtande förhindrar molntjänster i vården av sekretesskäl. (Nota bene: vem bryr sig egentligen om JO?)

Nej, sekretesslagstiftningen är inte alls ett hinder.

Sekretessbestämmelserna ändå inte tillämpliga så länge man placerar företaget som tillhandahåller tjänsterna utomlands. (Högsta förvaltningsdomstolen)

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).