Sveriges uppfyller inga av Europarådets rekommendationer för mänskliga rättigheter på internet

Sveriges uppfyller inga av Europarådets rekommendationer för mänskliga rättigheter på internet

Den 8 december släppte Europarådets representant för mänskliga rättigheter, Nils Muižniks, en rekommendation till alla länder som skrivit under Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter om mänskliga rättigheter på internet. Länderna uppmuntras att inte datalagra (p. 6, s. 22), inte massövervaka (p. 5-6, s. 22),  att inte använda internet som ett sätt att kringgå rättssäkerhetsbestämmelser (p. 11, s 23), att inte använda företag som bulvaner för kringgående av mänskliga rättigheter (p. 14, s . 23), att all filtrering och blockering av material finns föreskriven på ett transparent och förutsägbart sätt i lag, samt att blockering enbart sker efter prövning i domstol (p. 16, s. 24).

Europarådet menar vidare att nationell säkerhet bara får åberopas under väldigt exceptionella omständigheter, och att dagens brist på transparens kring vad "nationell säkerhet" och "nationellt intresse" - samt aktiviteter som vidtas för att upprätthålla dessa - måste tolkas som att åtgärderna inte är förenliga med en normal rättsstat. "Anti-terroriståtgärder och tillhörande lagstiftning måste bli mer förenliga med mänskliga rättigheter, både för att öka deras legitimitet bland allmänheten och för att avlegitimisera anti-demokratiska rörelser. Regeringar behöver visa samma uthållighet och styrka när de skyddar mänskliga rättigheter, som när de bekämpar terrorism," menar Muižniks i sin kvartalsrapport.

Över huvud taget är det upplyftande att Europarådet uttrycker sig så tydligt. Mer genant för Sverige är så klart att vi i dagsläget inte ens kommer nära att uppfylla de punkter som Nils Muižniks håller fram.

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).