Kommunanställd blev övervakad på arbetsplatsen - sparkades

Kommunanställd blev övervakad på arbetsplatsen - sparkades

En kommunchef i Trollhättan har fått sin privata kommunikation övervakad på arbetsplatsen, och senare sparkats med motiveringen att han tittat på porr. Olyckligtvis för Trollhättans kommun får man inte övervaka anställdas kommunikation, även om den utförs på arbetsplatsen och med arbetsgivarens verktyg. Det finns alltså inga goda anledningar för kommunen - eller kommunens tjänsteleverantörer - att lagra eller inspektera vad kommunchefen har besökt för hemsidor eller gjort för ärenden.

På Dataskydd.NET vet vi att Trollhättan har kränkt den här mannens personliga sfär och rätt till privatliv, eftersom vi läst en utredning från Europaparlamentet om integritet i arbetslivet från 2013 och en utredning från svenska staten om samma ämne från 2009. Tyvärr konstaterar båda utredningarna också att lagstiftarens vilja att faktiskt säkerställa medborgarnas grundläggande mänskliga rättigheter är bristfällig, och av någon anledning särskilt när det gäller privat kommunikation.

Dataskydd.NET försöker mobilisera till ett större kartläggningsprojekt av offentliga verksamheter som köper tekniska verktyg som används för att spionera och kränka mänskliga rättigheter - antingen lokalt i anställningssituationer i offentlig sektor och på företag, eller globalt, genom att kommuner investerar i verktyg som används för att kränka mänskliga rättigheter i andra länder. Vill du vara med och hjälpa till? Drop us a note!

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).