Nygammal EU-rapport tycks fastslå att utlämningar av bankdata till USA är olagligt

Nygammal EU-rapport tycks fastslå att utlämningar av bankdata till USA är olagligt

En juridisk expertgrupp i EU:s ministerråd har ställt sig frågande till om SWIFT-avtalet med USA, om utlämning av bankuppgifter, är lagligt. Detta enligt ett dokument som nyligen offentliggjorts i Bryssel. Utredningen gjordes 2009 efter att ett avtal om överlämning av passagerardata (PNR) förklarats ogiltigt av EU-domstolen 2006. Konflikter med EU:s dataskydd och EU:s stadga gör att EU-kommissionen inte, enligt domstolen, får förhandla sådana avtal med tredje makt.

Trots expertgruppens kritiska utlåtande godkände EU:s medlemsländer att SWIFT-avtalet förhandlades fram av Sveriges kommissionär Cecilia Malmström. Efter en lång politisk kamp, där EU-parlamentet första gången sade nej till avtalet, godkändes SWIFT-avtalet i juni 2010.

Skillnaden mellan passagerardata och bankdata är att EU redan har mycket gemensam lagstiftning om pengatvätt, finansiering av terrorism och finansiella institutioner. Detsamma gäller inte PNR-uppgifter. Det skulle kunna innebära att EU:s kompetens att inskränka de rättigheter som är fastställda i dataskyddsdirektivet från 1995 är större för bankdata än för passageraruppgifter, men utredningen från 2009 finner inte skäl att dra den slutsatsen.

Att det är en politisk fråga hur mycket man vill utmana de grundläggande rättigheternas gränser är uppenbart. Att den här rapporten nu offentliggjorts lämnar dock utrymme för att ifrågasätta processerna runt politiska försök att kringgå mänskliga rättigheter.

Läs mer:

"USA accepterar inte ett nej till Swift", Europaportalen (30.03.2010):

http://www.europaportalen.se/2010/02/usa-accepterar-inte-ett-nej-till-sw...

Ministerrådets juridiska expertgrupps utlåtande om lagligheten i SWIFT-avtalet från 2009 (09.07.2009):

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11897-2009-DCL-1/en/pdf

Sighs of relief as EU parliament approves 'Swift' deal, EUObserver (08.07.2010):

https://euobserver.com/foreign/30447

MEPs call for suspension of EU-US bank data deal in response to NSA snooping, EU Parliament Press Service (23.10.2013):

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20131021IPR22725...

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).