Sverige enda landet i EU som inte går vidare med underrättelseutredning

Sverige enda landet i EU som inte går vidare med underrättelseutredning

Förra veckans riksdagsdebatter om underrättelselagstiftning och FRA-lagen blev en plågosam övning inte bara för den som ifrågasätter behovet av en mycket omfattande underrättelselagstiftning, utan också för den som uppskattar parlamentarisk översyn av myndigheters verksamhet. Till skillnad från Europaparlamentet, Tyskland och Storbritannien har svenska riksdagen valt att inte gå vidare med närmare granskning av underrättelseverksamhet.

Svenska riksdagens oförmåga att granska de egna underrättelseorganen uppenbarar sig samtidigt som den internationella kritiken mot luddigt formulerade mandat om nationell säkerhet blir högre. Europaunionens Artikel 29-grupp uttrycker svidande kritik mot omfattningen av begreppet nationell säkerhet i en rapport från 2014. Även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter drar slutsatsen nationell säkerhet osannolikt leder till åtgärder som ligger i linje med rättssäkerheten. FN:s särskilda utsände för skyddet av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter i verksamhet mot terrorism har varnat för en påtaglig risk att mandatet för myndigheterna är självutvidgande och därför emot principerna om rättssäkerhet så som rättssäkerhet förstås i internationella sammanhang.

Särskilt obegriplig blir riksdagens undfallenhet inom kontexten att det befintliga granskningsorganet för FRA, SIUN, själva har fått kritik för bristande granskning. Det tyska parlamentets utredningar har också präglats av bristande insyn och bristande förmåga - till och med för de folkvalda - att få tag på adekvat dokumentation kring underrättelsemyndigheternas verksamhet. I Storbritannien har granskningen fått kritik för att den använder otympligt nyspråk - men den har i alla fall gjorts!

En ogenomtränglig myndighet, med ett mandat som betyder vad som helst, vars granskningsorgan inte har medel eller vilja att utföra sitt jobb och vars yttersta chefer inte orkar närmare utvärdera verksamheten. Så kan svensk säkerhetspolitik beskrivas idag.

Läs mer:

Riksdagen: Miljöpartiet röstade MOT att riva upp FRA-lagen (05.03.2015):

http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/03/riksdagen-miljopartiet-ro...

Sorglig och enfaldig FRA-debatt i riksdagen (08.03.2015):

http://henrikalexandersson.blogspot.se/2015/03/sorglig-och-enfaldig-fra-...

Artikel 29-gruppen, arbetsdokument om "surveillance of electronic communications for intelligence and national security purposes" (05.12.2014):

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opi...

Kvartalsrapport från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Nils Muižniks (26.11.2014):

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH%282014%2920&Language=lanEngli...

United Nations Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism (23.12.2014):

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf

Om den övre länken inte fungerar finns samma dokument här: https://dataskydd.net/sites/default/files/un_special_rapporteur_humanrig...

Regeringen hemligstämplar kritik mot FRA, Svenska dagbladet (25.02.2015):

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fra-prickas-av-kontrollmyndighet-igen_...

FRA-övervakarna skriver så krångligt att inte ens FRA förstår vad de menar (19.02.2015):

http://www.idg.se/2.1085/1.609581/tydliga-mal-saknas-for-fra-granskare--...

"On the paradox of parliamentary control over services operating secretly", om de tyska parlamentariska utredningarna av underrättelsetjänsten genom Humboldtinstitutet för internet och samhälle i Berlin (15.12.2014):

http://policyreview.info/articles/news/paradox-parliamentary-control-ove...

UK Intelligence and Security Committee of Parliament Privacy and Security: A modern and transparent legal framework (12.03.2015):

http://isc.independent.gov.uk/files/20150312_ISC_P+S+Rpt(web).pdf

Vi använder varken kakor eller analysverktyg och vår webbserver loggar inte ditt besök.

Problem med sajten? Frågor? Kontakta oss! Vi finns också på Mastodon/Fediverse. Nyheterna finns som RSS-flöde.

All text, förutom citat, är tillgänglig under CC0 (ingen upphovsrätt).